Bihevioralne tehnike – Lečenje depresije

Prilikom rada i razrešavanja problema depresije u bkt terapiji se koriste bihevioralne tehnike koje znatno povećavaju kapacitet klijenata da se bori protiv depresivnog poremećaja. Tokom rada klijenti stiču praktične veštine i krucijalna znanja kojima se mogu suprotstaviti i pobediti problem. Ovde će se spomenuti neke od bitnijih i često primenjivanih tehnika tokom rada u terapiji.

BIHEVIORALNE TEHNIKE

  1. Definisanje bihejvioralnih ciljeva – kratkoročnih i dugoročnih.
  2. Planiranje aktivnosti – pomoći pacijentu da sastavi listu aktivnosti koje su mu u prošlosti donosile prijatna osećanja i zadovoljstvo, ili u kojim smatra da bi mogao da uživa
  3. Pravljenje plana aktivnosti – pomoći pacijentu da se napravi plan aktivnosti  sa procenom koliku mu prijatnost donose i koliko smatra da je je uspešno sproveo taj zadatak uz monitoring
  4. Graduirani zadatak – Pomoći pacijentu a zatim ga stimulisati da sam sebi postavlja sve teže i teže zadatke i usvaja pozitivno ponašanje
  5. Samopotrepljenje – Pomoći pacijentu da učestalije koristi samopotkrepljujuće rečenice  i identifikovati ono što potkrepljuje njegovo novo pozitivno ponašanje.
  6. Smanjiti ruminacije i fokusiranje na sebe – naučiti pacijenta metodama distrakcije i aktivnog ponašanja koje će zameniti pasivnost i ruminacije.
  7. Trening socijalnih veština – Pomoći pacijentu da imaučestalije pozitivno i potkrepljujuće ponašanje prema drugim ljudima, recimo da da kompliment, da potkrepljuje tudje ponašanje, da poboljša ličnu higijenu, izgled, da isključi izbegavajuće ponašanje, ali i da smanji stalne žalbe i negativno socijalno ponašanje.
  8. Asertivni trening – trening samopouzdanosti – verbalni i neverbalne metode
  9. Tehnika rešavanja problema (problem solving) – učiti pacijenta da prepozna problem, da ga definiše, da identifikuje potencijalne izvore pomoći, da predloži moguća rešenja, da razvije plan i da izvede ono što je izabrao kao rešenje.
  10. steknite bihevioralne veštine koje će Vam značiti za ceo život.

skills

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *