Kognitivno Bihevioralni pristup

Glavna područja kognitivno bihevioralne terapije su:

šta mislimo o sebi, drugima i Svetu
kako naše ponašanje utiče na naše emocije i mišljenje

Kognitivno bihevioralna terapija može da Vam pomogne u radu sa mislima (kognicija) i u kontroli sopstvenog ponašanja (ponašanje). Promene u mišljenju i ponašanju će uticati da se osećate mnogo bolje i zadovoljnije. Za razliku od mnogih terapija KB terapija se fokusirana na SADA i OVDE. Tokom seanse radi se na uklanjanju aktuelnih problema, simptoma i teškoća, što mnogi klijenti smatraju za presudnu činjenicu prilikom odabira vrste terapije. Umesto da se bavimo prošlošću, mi se baviomo aktuelnim stanjem kako bi poboljšali psihičko stanje SADA.

BKT pristup

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *