NEUROTSKI POREMEĆAJI – o poremećaju, pristup, lečenje, tehnike

Šta je neuroza?
Neuroza je lakši oblik duševnog oboljenja. Osoba je svesna svojih  simptoma i tegoba, slika o spoljašnjim svetu i realnošću je očuvana, samo često malo iskrivljena. Veliki procenat ljudi je osetio anksioznost, panični napad, depresiju, opsesivno kompulsivne reakcije…itd. Ovo ukazuje da su neurotski simptomi prisutni kod svih nas, i nisu ništa drugo do normalnost. Pitanje je zašto se osobe sa neurozom razlikuju od osoba koje ne pate od ovih problema.

Kriterijume za dijagnostifikovanje neurotskih i drugih psihičkih bolesti možete naći u DSM IV ali jedno je sigurno: neuroza postaje bolest ako dugo traje, ako je učestalost javljanja simptoma velika i suštinski glavni kriterijum, ako Vas simptomi ometaju u svakodnevnom životu.
..