Depresija, simptomi i kako je prepoznati?

Depresija i njeni najčešći simptomi. Depresija spada u grupu poremećaja raspoloženja (unipolarni poremećaj).Depresivno raspoloženje karakterizuje povlačenje bolesnika u sebe, potištenost, pad vitalnih dinamizama, esanica, gubitak apetita,

Saznaj više

kognitivne distorzije

    Kognitivne distorzije ili greške u mišljenju su komponente kognitivne restrukturacije. Kognitivna restrukturacija je samo naziv za jednu od najčešće upotrebljavanih tehnika od strane

Saznaj više