Test ličnosti -Big Five. O testu, njegovim dimenzijama i besplatno testiranje

BESPLATNO SE TESTIRAJTE NA OVOM LINKU- BIG FIVE besplatni test

“Big Five” model pretpostavlja postojanje pet bazičnih dimenzija koje leže uosnovi osobina ličnosti otkrivenih kako prilikom analize prirodnih jezika, tako i analizepsiholoških mernih instrumenata. Te dimenzije su: Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvo-renost, Saradljivost i Savesnost.

NEUROTICIZAM (N) Prvi domen ličnosti razlikuje prilagođenost ili emo-cionalnu stabilnost od neprilagođenosti i neuroticizma. Mada kliničari razlikuju veliki broj aspekata emocionalne patnje (od socijalne fobje preko agitiranedepresije do graničnog (borderlajn) hostiliteta, istraživačke studije ukazuju načinjenicu da su individue koje su sklone nekom od tih emocionalnih stanja ujednosklone i drugima. Opšta tendcencija da se dožive negativni afekti kao strah, tuga,uznemirenost, gnev, krivica i povređenost je srž ovog domena. Muškarci i žene visoki na N skloni su iracionalnim idejama, slabije kontrolišu svoje impulse i imajuslabije kapacitete za prevladavanje stresnih situacija. Individue koje imaju nisko Nsu emocionalno stabilne, staložene, relaksirane, u stanju su da se suoče sa stresnimsituacijama bez ekscesne panič
ne uznemirenosti.

EKSTRAVERZIJA (E) Ekstraverti su socijabilni, no to nije jedina njihovakarakteristika. Pored toga što vole ljude i preferiraju velike grupe i skupove, ekstra- verti su asertivni, aktivni i pričljivi. Oni vole uzbuđenje i stimulaciju, i po prirodi su veseli. Optimistični su i puni energije. Introverti su rezervisani (što ne znači da sunedruštveni), nezavisniji i umereniji (što ne znači letargični i lenji).

OTVORENOST (O) Podrazumeva aktivnu imaginaciju, estetsku senzi-tivnost, intraceptivnost, preferenciju različitosti, intelektualnu radoznalost inezavisnost mišljenja. Individue otvorenog duha su radoznale kako za zbivanja uunutrašnjem svetu tako i za zbivanja u spoljašnjem svetu, njihovi su životi bogatijidoživljajima. One su sklone eksperimentisanju, novim idejama i nekonvencio-nalnim vrednostima. Mnogo intenzivnije doživljavaju kako pozitivne, tako inegativne emocije u odnosu na osobe zatvorenog duha. One su nekonvencionalne, voljne da autoritet dovode u pitanje, spremne da prihvate nove etičke, socijalne ipolitičke ideje, što naravno ne znači da su neprincipijelne. Osoba otvorenog duhamože se pridržavati sistema vrednosti koji usvoji isto tako dosledno i ogovorno kaoi tradicionalista. Ova otvorenost duha nije ekvivalent inteligencije, mada je uosrednjoj vezi sa indeksima obrazovnog statusa i merama inteligencije. Otvorenostduha je u najvišoj vezi sa jednim aspektom inteligencije tzv. divergentnimmišljenjem. Muškarci i žene koji su niski na O su konvencionalni u ponašanju ikonzervativnog izgleda i držanja. Oni preferiraju poznato u odnosu na novo, aemocionalne reakcije su im ponešto prigušene. Ovi ljudi imaju uža i manjeintenzivna interesovanja. Mada postoji tendencija da budu socijalni i političkikonzervativci, ljudi zatvorenog duha nisu autoritarne ličnosti. Zatvorenost duha jednostavno ne implicira hostilnu netolerantnost ili autoritarnu agresivnost. Madaotvorenost duha može izgledati kao zdravija, poželjnija i zrelija osobina odzatvorenosti duha, vrednost jednog ili drugog pola ove osobine uslovljena jeokolnostima u kojima se osoba nalazi.

SARADLJIVOST (A) Isto kao i Ekstraverzija, Saradljivost je pre svegadimenzija interpersonalnih tendencija. Saradljiva osoba je bazično altruistična. Onasimpatiše i saoseća sa drugim ljudima, ima potrebu da im pomogne i veruje daće idrugi ljudi prema njoj biti isto tako velikodušni. Osoba niska na A je egocentrična,skeptična u pogledu namera drugih ljudi, antagonistički i takmičarski nastrojena.Nisko A je u vezi sa narcističkim, antisocijalnim i paranoidnim poremećajimaličnosti, dok je visoko A u vezi sa poremećajima zavisnosti.

SAVESNOST (C) Sposobnost kontrole impulsa je pre svega u vezi sa dome-nom N. No, individualne razlike u procesima planiranja, organizacije i izvršavanjazadataka kao aspekata samo-kontrole su osnova domena savesnosti. Savesne indi- vidue su snažne volje, uvek su usmerene ka nekom cilju, skrupulozne, tačne ipouzdane. Na pozitivnom polu, visoko C je povezano sa akademskim iprofesionalnim uspehom: no, na negativnom polu visoko C je povezano sairitirajućom sitničavošću, kompulzivnom urednošću ili radoholičarskim ponaša-njem. Osobe niske na C nisu obavezno amoralne, ali su svakako moralni principikoje su usvojili za njih manje obavezujući, baš kao što su i daleko bezbrižnije kada je u pitanju rad koji vodi nekom cilju. Postoji evidencija da su ovakve osobe u većojmeri hedonisti, kao i da su više zainteresovane za seks.

(Visited 83 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *