Šta je terapijski odnos I po čemu je specifičan?

terapijski odnos

Šta je terapijski odnos I po čemu je specifičan?

Terapijski odnos je jedan po mnogo čemu specifičan odnos, drugačiji od svih drugih vrsta odnosa. To je jako dubok odnos u kome se otvoreno govori o mnogim ličnim temama, a za koji se ujedno unapred zna da će trajati izvesno vreme, a onda se završiti. U ovaj odnos jedna strana, klijent donosi svoj problem, unutrašnje I spoljašnje sukobe, na kojima svesno radi sa namerom da postigne željenu promenu, dok terapeut sa svoje strane aktivno sluša I nudi tehnike I metode koje pomažu klijentu u tom procesu.

Koji su dokazi da je terapijski odnos kvalitetan?

Ima mnogo dokaza koji pokazuju da je snažna terapijska alijansa najpouzdaniji predznak uspešne terapije, značajnija od terapijskog pravca I tehnika koje se koriste u radu, a ona se uspostavlja na prvim seansama. Terapeutov zadatak je da na tim prvim seansama pažljivo sasluša klijentovu priču I upozna klijenta sa tim šta je to psihoterapija I kako ona funkcioniše. Naglasak je na uspostavljanju kontakta. U ovoj fazi terapeut izgradjuje sliku o klijentovom načinu funkcionisanja, načinu donošenja odluka, obrascima koji se pojavljuju u klijentovom životu I načinima na koje se klijent predstavlja na terapiji.

Terapeutski odnos ima daleko moćniju snagu od terapeuta ili klijenta posebno.

 

Sve ovo prate I pitanja koja pozivaju klijenta da priča o ciljevima koje želi da postigne kroz terapiju I oočekivanjima koja ima vezano za terapijski proces. O odnosu klijenta sa drugim ljudima terapeut saznaje posredno iz onoga kako klijent o njma izveštava, kao I iz stava koji klijent zauzima sa terapeutom. U radu je osim upoznavanja sa problemom koji klijent donosi na terapiju značajno imati šire gledište kako bi se upoznale I klijentove jake strane. Sticanje uvida u klijentove jake strane korisno je za usmeravanje terapije prema zdravlju I za podsticanje njihovog daljeg razvoja. Sticanje uvida u širu sliku zahteva vreme, a kako bi ubrzali ovaj proces I došli do relevantnih informacija terapeuti često koriste različite upitnike I testove. Terapijsko ispitivanje služi da se produbi svest I doprinese boljoj integraciji klijenta, često I samo ispitivanje pomogne klijentu da sagleda sopstvena značenja I da pronadje rešenje za svoje probleme. Kada pristupi fenomenološkom ispitivanju, terapeut mora da uzme u obzir klijentov emocionalni svet I da se raspituje o njemu, tako da empatija zauzima značajno mesto u terapijskom procesu.

Šta je empatija?

Empatija znači izlazak iz svog osećaja o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, učenje o klijentovom iskustvu I njegovoj stvarnosti, o njegovom, kako mi to u psihoterapiji zovemo referentnom okviru. Kada empatišemo, mi vidimo I doživljavamo svet onako kako ga klijent vidi I doživljava, što ne uključuje slaganje ili ne slaganje sa njim niti podršku ili kritiku za ono što radi.

Kako treba da izlgeda terapija sa klijentove strane?

Klijent mora osetiti da ga terapeut razume, poštuje I ceni. Empatija značajno pomaže da se taj odnos održi i učvrsti. Vreme koje je potrebno da se uspostavi snažna terapijska alijansa može biti veoma različito, a na to značajno utiče I klijentov nivo organizovanosti I integrisanosti. Sa nekim
klijentima ova faza traje prvih nekoliko seansi, sa drugima nekad I više meseci, u nekim slučajevima uspostavljanje jednog jakog odnosa u klijentovom životu dovoljan je podstrek za promenu. Klijent se osnažuje da zauzme aktivan stav u procesu tretmana i da se informise, što dovodi do toga da klijent shvati da je njegov život u njegovim rukama, a ne u rukama terapeuta. Klijentu je dozvoljeno da pita
terapeuta sve što ga zanima u vezi sa tretmanom.

Na čemu insistira transakciona analiza?

U Transakcionoj analizi insistramo na zajedničkom dogovoru terapeuta I klijenta o načinu I ciljevima rada i u tu svrhu koristimo terapijski ugovor koji nam pomaže da zajedno odaberemo temu na kojoj ćemo odredjeni vremenski period aktivno raditi što podrazumeva usaglašenost o predmetu rada I omogućava nam da znamo kada je naš posao obavljen, kada je dogovorena promena ostvarena. Osim toga, dogovor o zadacima pruža klijentu  secaj emocionalne sigurnosti I svesti o granicama. Prema tome način na koji će se taj odnos izgraditi, kao I to kako će se terapijski proces razvijati I u kojoj meri će promena biti postignuta u velikoj meri zavise od oboje. Vise o TA psihoterapiji mžete videti na našem sajtu www.kabinetagora.rs , takodje postoji opcija besplatne konsultacije sa našim TA terapeutima Majom i Marijom.

Terapeutski odnos ima daleko moćniju snagu od terapeuta ili klijenta posebno.

Mary I Robert Goulding

 

(Visited 1,820 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *