Doživljaj nestvarnosti – Depersonalizacija i derealizacija

Depersonalizacija se odnosi na psihološko stanje u kome je narušen doživljaj sebe, na takav

način da se osoba oseća nestvarno. Osoba opaža svoje telo ili delove tela, svoju ličnost ili

postupke kao neobične, tuđe ili nerealne. Osobe koje pate od depersonalizacije mogu imati

osećaj da se nalaze malo izvan ili iznad svoga tela, da ga posmatraju i prate, upravljaju njime

ali da ne mogu da ga dožive kao svoje. Nekada to stanje opisuju kao san, maštariju,

zamišljanje.

detaljnije o poremećaju u ovom tekstu.

Kod derealizacije takođe se govori o narušenom doživljaju realnosti, ali ovog puta je u pitanju

doživljaj nestvarnosti spoljašnjeg sveta.

vise o poremecaju pogledajte video

(Visited 3,893 times, 1 visits today)