Opsesivne misli i kompulzivne radnje

Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) je vrsta neuroze koju karakterišu opsesivne (prinudne,

intruzivne, nametljive) misli i kompulzivne (prisilne) radnje (zadaci ili rituali) u pokušaju da se

redukuje ili neutrališe nerealan strah (strepnja ili anksioznost). Osoba obavlja radnje koje

doživljava kao tuđe, nametnute i neprijatne, a ako se usprotivi tom porivu, strah,

osećanje krivice i strepnja se intenziviraju.

(Visited 4,117 times, 1 visits today)