Pravila i uslovi psihoterapije

Kako zakazati seansu?

Zakazivanje seanse je veoma jednostavno. Dovoljno je ostaviti Vaše podatke na kontakt strani. 

U slučaju da ima ikakvih nejasnoća, molim Vas pogledajte stranicu “Zakazivanje seanse”.

Nakon poslate poruke, na Vašu e-mail adresu će doći profesionalni odgovor na Vaš problem, koji će uključivati i sledeće podatke:

1) Koji je termin slobodan – U tekstu će biti naglašeno koliko je to po vremenu u Srbiji i u koliko je sati seansa po Vašem lokalnom vremenu. Vremenska razlika se izračunava na sajtu worldtimebuddy;

2) Koja je cena sense;

3) Kako izvrštiti uplatu;

4) Koji su uslovi terapijskog procesa;

5) Šta Vam je potrebno od programa kako bi se seansa odvijala bez problema.

 

U koje vreme se odražavaju seanse?

S obziorm da su klijenti najčešće van granica Srbije, vreme seansi se usklađuje sa Vašim mogućnostima. Jednostavnim klikom na stranicu www.worldtimebuddy.com možete videti koje je vreme trenutno kod Vas i koje je vreme u Srbiji. Na taj način se sa lakoćom možemo uskalditi sa  Vašim obavezama. Bitno je da naglasite u Vašem e-mail-u grad i zemlju u kojoj se nalazite kako bi Vam ponudio slobodan termin.

 

Koja su prava klijenta i terapeuta?

I terapeut i klijent podležu opštim zakonskim i moralnim pravilima.

Osnovna prava su:

-pacijent i terapeut sreću se  uvek u isto vreme koje je unapred određeno i koje se bez značajnog razloga ne menja, jedanput, dva puta ili više puta nedeljno u trajanju od 60min (individualna psihoterapija) .

-način plaćanja zavisi od dogovora pacijenta i terapeuta tj. nakon svake seanse, jedanput nedeljno ili mesečno.

-pacijent ima pravo da otkaže seansu najkasnije 24h pre zakazanog termina bez nadoknade. Seansa koja se ne otkaže ili se ne otkaže na vreme se naplaćuje.

-terapeut i pacijent usklađuju vreme godišnjih odmora tj. dužinu zimske i letnje pauze.

-brižljivo čuvanje podataka koje je pacijent izneo terapeutu predstavlja terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podležu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prećutkivanja život pacijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen.

-terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog pacijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim pacijentom.

 

Kako izlgeda terapijska seansa?

Terapetsku odnos je profesionalni odnos između dve osobe koji ima svoje smernice odnosno strukturu. Bihevioralno kognitivna terapijska seansa sadrži sledeće elemente:

1) Zadavanje Bekovog testa anksionznosti i depresivnosti u cilju praćenja napredka od seanse do seanse.

2) Pravljenje dnevnog reda (terapeut i klijent predlažu teme za rad)

3) Sledi pregled terapijskog zadatka.

4) Povezivanje sa pretkodnom seansom.

5) Razrada dnevnog reda koji je prethodno dogovoren.

6) Povratna informacija i zakazivanje sledeće seanse.

 

Koliko traje seansa?

Seansa traje 60 minuta.

 

Koje je starosno doba klijenata sa kojima radim?

Moja lična preferencija je individualni rad sa osobama adolescentnog doba  pa sve do poznog odraslog doba.

(Visited 3,541 times, 1 visits today)