Online savetovanje i psihoterapija

online psihoterapija i savetovanje

Šta je online psihoterpaija i kako se odvija?

Psihološko savetovanje i psihoterapija je oblik psihoterapijskog odnosa koji se odvija putem video veze i namenjena je ljudima koji zbog objektivnih razloga nisu u mogćnosti da lično prisustvuju seansi. Efektivnost online savetovanja i psihoterapije se prati zadnjih desetak godina i rezultati pokazuju da je jednako, ako ne i više efikasna. Razlozi uspešnosti najverovatnije leže u samoj privatnosti procesa, lakom uspostavljanju, zakazivanju seansi i mogućnosti čuvanja videozapisa od strane klijenta (ponovno pregledavanje i preslušavanje seanse). Takođe, velika prednost online savetovanja i psihoterapije je u tome što ste sada po prvi put u mogućnosti da učestvujete u psihoterapijskom odnosu na maternjem jeziku ma gde živeli. Onlajn psihoterapija je ideala za ljude koji imaju depresiju, anksioznost, panične napade, fobiju, socijalnu fobiju, anoreksiju, probleme sa spavanjem i druge psihološke smetnje koje utiču na svakodnevno funkcionisanje.
Zakazivanje je jednostavno i veoma povoljno uzevši u obzir cene seansi u inostranstvu.

Obratite se preko kontakta sa sižeom Vašeg problema ili nam pišite u sekciji pitanja i odgovori kako bi dobili besplatan profesionalni savet.

online psihoterapija

(Visited 700 times, 1 visits today)