Psihoterapija Tuge i Patnje: Kako Prepoznati i Suočiti se sa Emocijama

Tuga i ćemu služi

Tuga je normalna emocija koja se javlja kada se suočimo sa nekim gubitkom ili nekim teškim životnim situacijama. Ona je prirodan način da se izrazi bol i patnja. Tuga nam pomaže da se suočimo sa gubitkom, da se pomirimo sa njim i da se naučimo da živimo sa njim. Ona nam takođe pomaže da se izrazimo i da se povežemo sa drugima. Tuga nam pomaže da se oslobodimo emocionalnog pritiska i da se izrazimo. Ona nam pomaže da se suočimo sa gubitkom i da se naučimo da živimo sa njim. Tuga nam takođe pomaže da se povežemo sa drugima i da se izrazimo.

Više na ovu temu pogledajte moj video klip

 

 

slika preuzeta Photo by Suzy Hazelwood: https://www.pexels.com/photo/never-be-afraid-on-typewriter-2272193/

autor teksta Žarko Petrović

vlasnik kabineta agora i psihološkog savetovališta.

(Visited 364 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *