Svesno i nesvesno psihologija

strah od visine i porpadanje

Šta je psihoterpaija?

Psiha je totalitet, kao što je telo totalitet i skup svih fizičkih elemenata, tako je psiha skup svih psihičkih elemenata i procesa od svesnih pa do nesvesnih. Dominantni deo naše psihe je nesvesni deo koji sadrži sve delove psihe koje svest ne poznaje, jednostavno ti delovi su svesti strani i što se nje tiče oni ne postoje. Iako ih svest ne evidentira i ne priznaje, nemoguće je negirati da komunikacija između ova dva entiteta ne postoji. Ta komunikacija se odvija preko linije dodira gde nesvesni sadžaji kostantno prelaze granicu svesti i spoljašnji svesni sadržaji se neminovno rastapaju i polako tonu u nesvesni ambis naše psihe.

Ovaj svesni deo, taj samoproklamovani kralj bez prestola, smatra da je jedan jedini, Bogom dan i jako moćan dokle god su okolnosti dovoljno blagonaklone i krotke. Centar svesti se zove JA, ta funkcija je centar ili fokus predstava koje nam ona sama daje i obezbeđuje doživljaj jedinstva, kontinuiteta i doslednosti. Niko se nije probudio a da jednostavno nema doživljaj da nema veze sa jučerašnjim danom.

Ja funkcija je nastala kroz cepanje od Jastva – jedan od glavnih arhetipova koji je nosilac našeg potencijala, to je naš pravi centar psihe. Ali s obzirom da samoproklamovani kralj zvani JA ne dozvoljava da se njegova uloga obezvredi, ne priznaje JASTVO i ima sopstveni doživljaj da je centar svega. Odatle dolazi veoma česta greška kada kažemo: ja sam siguran da nikada neću…to i to. Dok mi pravimo obećanja i tvrdimo (to radi JA funkcija) Bog sedi i smeje se (Bog je ovde JASTVO). Naš potencijal koji zapravno zna, dok je JA u zabludi.

Zbog čega smo spomenuli arhetip Jastva?

Da bi podela psihe bila jasnija i kompletnija, imamo svesno i njegov centar JA. To Ja, je centar psihe koliko je i ova naša Zemlja centar Mlečnog puta. Postoji nesvesno koje se deli na lično nesvesno, to su naša potisnuta i zaboravljena sećanja, emocije, predstave i sve drugo nedostupno svesti. Drugi element nesvesnog je kolektivno nesvesno kao akumulacija univerzalnog ljudskog iskustva koje je po Jungu ispunjeno arhetipskim elementima. Neki od najbitnijih arhetipskih žarišta su Senka, Anima, Animus, Jastvo, Mudra starica ili starac itd.

 

Ako vam se dopadaju infografija ispod teksta i sam tekst, molim Vas šerujte i delite puno mi znači svaka objava.

(Visited 4,347 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Svesno i nesvesno psihologija

  • November 22, 2022 at 5:24 am
    Permalink

    Poštovani,prvi put na Vašem sajtu. Odlićno. Šrova preko Twitera.Pozdrav.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *