Anksiozni poremećaj

Osobe sa anksioznim poremećajima doživljavaju prekomernu zabrinutost i napetost koja

dovodi do toga da oni ili izbegavaju situacije koje mogu dovesti do pojave simptoma, ili

razvijaju prinudne rituale koji smanjuju anksioznost. Svako od nas oseća zabrinutost u

pojedinim situacijama, ali osobe sa anksioznim poremećajima imaju preterana i nerealna

osećanja koja utiču na njihove živote, odnose sa ljudima, postignuća u školi ili na poslu,

društvene aktivnosti i rekreaciju.

(Visited 2,040 times, 2 visits today)