Gordost kao prvi ljudski greh , Indra i mravi

isus hrist

Gordost kao prvi ljudski greh.

Da li narcisi idu u pakao?

Gordost i taština se smatraju za najopasnije strasti. O tome govore sve religije, bavili se i bave se mnogi mudri ljudi. U ovom tekstu nije mi želja da citiram i prepričavam već napisano, jer o grehu gordosti i se može naći puno tekstova. Moj cilj je da ukažem na konekciju, link između dobre namere i gordosti. Kako to da kroz najbolje namere dovedem osebe u situaciju da ipak budemo tašti.

Ne bi bilo loše da napravimo celokupnu definiciju gordosti, u smislu da obuhvatimo sve savremene i aktuelne termine koji mogu u svojoj biti da sadrže greh. Jasno je da se bogatstvo jezika sastoji u nijansama koje njegove reči nose, pa zato neke reči mogu da se više ili manje udaljavaju od prvog ljutskog greha ali ću ipak pobrojati najčešće termine koje koristim u praksi kada se priča o gordosti.

Egocentrizam, psihička tendencija ili sila (poput gravitacije) koja sve privlači ka svom centru Ja. Prirodna, normalna tendencija koja u svojoj biti hrani gordost. Zato je bitno biti svestan egocentrizma kao što smo svesni da je nešto toplo a nešo hladno, da su stvari teške ili oštre.

Ja – kompleks pretsava koje mi stvara centar mog polja svesti, poseduje visok kontinuitet i integritet sa samim sobom. Nekim laganijim rečnikom da pojasnim Jungovu definiciju, JA je kompleks, zbir osečanja i situacija ( to je inače kompleks) koje čine centar svesti i nose doživljaj da sam ja, ja. Pri tom mi obezbešuje kontinuitet pa protokom vremena imam doživljaj da sam isti. Nadam se da ovo približava malo šta znači ja.

Svest- je funkcija, dok je ja kompleks, i ona održava delatnost ili odnos psihičkih sadržaja (kako unutrašnjik tako i spoljašnjih ) sa Ja.

Gordost, taština, sinonimi sujeta, samoljublje, samodovoljnost, hvalisavost.

Narcizam, termin koji najčešće upućuje na činjenicu da je cela ličnost u službi samoljubivosti. Podrazumeva da je egocentričnost povišena, da se drugi ljudi koriste kao objekti i refleksije sopstvene vrednosti. Kao što je Narcis proveo sve vreme loveći idealan odraz u potoku, tako narcistični ljudi koriste druge osobe da bi uhvatili doživljaj sopstvene veličine. Neprimetno praveći neraskidivu vezu sa svojim ogledalom.

Put do pakla popločan najboljim namerama.

Da li ste čuli za ovu poslovicu? Da li ste se nekada priupitali a šta to znači? Da li ste ikada pokušali da odgonetnete u kojim situacijama se ova polsovica odnosi na vas?

Prvi i najbitniji korak u borbi protiv ovih, nada sve urođenih tendencija i funkcija jeste osvešćivanje istih. To u bukvalnom smislu znači da mora da stekenemo veštinu da sve ove osobine možemo da prepoznamo ( u nekoj meri, nikad apsolutno) u sebi, da čak možemo i da predvidimo da li i kada će se javiti u odrđenim situacijama.

Osvestiti ne znači znati. Znanje može biti stihijsko,šturo i na nivou informacije, dok osvešćenje je primenljivo znanje, više kao veština i sposobnost. Sećam se reči našeg nastavnika muzičkog Soće: “ja mogu da vam pobrojim sve delove atomske bombe, al da mi daju ja ne bih imao pojma da je sastavim.” Nas dragi nastavnik Soća ovde priča o znanju a ne o sposobnosti. Tako da je sposobnost baratanja sa svojom gordošću ono čemu se teži. Zato je prvi korak upoznati i prepoznati sopstvenu gordost.

I ako ste rekli, „uh pa to je lako (u daljem tekstu : kako sam JA veliki Indra)” videćete u kolikoj ste zabludi.

Zato vas molim da pročitate u daljem tekstu divan Hinduistički mit o Vedskom bogu Indri i mravima.

Indra i mravi

Nakon pobede Vritre, Indra nije bio zainteresovan da vlada kraljevstvom Devas. Međutim drugi iz naroda Devas su ubedili Indru da je učinio velika dela svim ljudima svuda. Vritra je bio zla asura. Indra kao kralj Devasa je učinio svoju dužnost da pobedi Vintru, lukavstvom i prevarom. I ako Indra nije bio ubeđen iz prve, naknadno je video sve ljude Devasa kako ga gledaju sa ponosom zbog njegovih uspeha. *Izgleda šta sam uradio nije tako loša stvar…. Vintra je bio asura I ja sam ga pobedio lukavstvom…..Nisam imao izbora,morao sam da uradim šta sam morao inače bi Vintra zadržao sve vode zemlje zarobljene…. Ljudi bi umrli bez vode.*

Konačno Indra je pristao da ostane kao kralj Devasa. Devasi su bili srećni. Osećali su se ponosnim što imaju tako hrabrog čoveka kao što je Indra kao svog vođu. Obožavali su ga. Neko vreme Indra se odupirao tome. Ali posle nekog vremena, sve to mu je ušlo u glavu. Počeo je da oseća da je jedina osoba na celom svetu koja je mogla da ubije Vintru. Polako Indra je počeo da bude ponosan I arogantan. I pomisli: kako sam JA veliki Indra.

Kako je Vintra svrgnuo sa predstola Indru, Devasi su odlučili da Indra ponovo treba da bude krunisan kao kralj. Devasi su vršili velike yagne i ceremonije. Slavlje je trajalo dugo I konačno Indra je ponovo krunisan kao kralj Devasa.

Nakon što je bio krunisan kao kralj, Indra je otišao u svoju palatu. Međutim sada se sve promenilo u njegovim očima. Osećao se da njegova ogromna palata više nije dovoljna za njega. * Ja sam kralj celog sveta. Ljudi mi se mole za svoje pobede. Ja kontrolišem kišu I ja sam kralj Devasa. Ne mogu da živim u tako patetično maloj palati.*

Zvao je Vishwakarmu, arhitektu Devasa. *Vishwakarma! Da proslavim svoju pobedu nad Vintrom hoću da izgradim veliku palatu..*

Vishwakarma je klimnuo glavom, *Da li postoji neki poseban dizajn koji imate u vidu moj lorde?* Pitao je Indru.

Indra Je rekao bezbrižno, *Palata treba da bude veoma velika…mnogo veća od ove* Indra je pokazao na svoju palatu. …. *I treba da bude grandiozna… želim deo gde je fontana da bude veća. Moj glavni središnji deo je jako mali…Želim da bude…*

Indra je pričao sa žestinom dugo dok je Vishwakarma slušao. Nakon što je Indra završio, Vishwakarma je klimnuo glavom I krenuo da dizajnira veliku palatu.

Pokazao je svoje planove Indri. Indra ih je pogledao I klimnuo glavom sa zadovoljstvom. Vishwakarma je počeo da gradi I godinu dana kasnije, završio je palatu.Vishwakarma je ponosno pitao Indru da dodje I vidi konstrukciju.

Bila je to ogromna palata kakva se ne može ni zamisliti. Međutim Indrom je sada vladala pohlepa. I ovu palate je video kao malu. Ljutito se okrenuo prema Vishwakari. *Ti ovo nazivaš grandioznim….! Zašto je moja privatna soba tako mala….* Vishwakarma je gledao potišteno dok je Indra ljutito nastavio da traži mane palate.

Vishwakarma  je pristao da ponovo izgradi palatu. Ovaj put je proveo više I više vremena dekorišući palatu grandiozno. Nakon što je mukotrpno završio, osećao se kao da je ispunio Indrine želje. Ponovo je pozvao Indru da pogleda palatu.

Međutim Indra je bio daleko od zadovoljnog. Hteo je da palata bude sve više I više grandiozna. Nesrećan. Vishwakarma je krenuo da rekonstruiše palatu treći put. Napravio je palatu većom od bilo čega što je ikada dizajnirao. Konačno kada je palata bila gotova, bojažljivo je pozvao Indru. Baš kao što se bojao, Indra I dalje nije bio zadovoljan palatom. Želeo je veću.

Vishwakarma je shvatio da nikada neće moći da zadovolji Indru. Bez obzira kolika je palata. Indra bi želeo veću. Očajan Vishwakarma  je otišao kod lorda Brahme za pomoć *Moj lorde treba mi pomoć….* Pao je na noge lord Brahme skoro plačući.

*Šta nije uredu Vishwakarma?* Lord Brahma je pitao zabrinuto. Vishwakarna je ispričao o Indrinoj palati. Lord Brahma je postajao sve više I više ljut kako je slušao priču Vishwakkarme. *Indra I dalje nije razumeo kako da postane skroman. Mora biti naučen lekcijom…*VIshwakarma je pogledao očajan lorda Brahmu, *Lorde, ja sam besmrtan… Indra je besmrtan….Ako se ovo nastavi Indra će mi tražiti da večno gradim palatu …. Ništa ne može da ga zadovolji… Molim te *

Lord Brahma je podigao ruke I pogledao Vishwakarmu,  *Idi na dalje u miru sine! Idi kući I ne brini o ovome, ja ću se pobrinuti za ovo*

Vishwakarma je otišao od lorda Brahme sa olakšanjem.

Lord Brahma je onda otišao kod lord Šive I lord Višne. Ispričao im je celu priču *Lordovi Indra nije naučio da se kontroliše. Njegov ponos mora biti smanjen, mora upoznati skromnost…*

Lord Šiva and lord Višnu su se pogledali I oboje klimnuli glavom.

Sledećeg dana ispred Indrine palate bio je prelep taman dečak koji se divio Indrinoj palati. Divio se lepoti palate I mnogo pričao o tome. Indra koji je prolazio pored je pozvao dečaka. Pogledao je dečaka I rekao mu ponosno *Da li ti se dopada moja palata?* Gradim je kako bih proslavio svoju pobedu nad asurom Vitrom * Indra je rekao, *Naravno nije I dalje kako bih je želeo … Mora biti veća… Vidiš kako je mala prednja  bašta….*

Tamni dečak je saslušao sve I klimnuo glavom. Pogledao je oko sebe I rekao * Pa Indra, moram da ti kažem…. Ovo je najveća I najgrandioznija palata koju je napravio I jedan Indra do sada*

Indrino grlo se suzilo do njegovih grudi kada je ovo čuo. *Šta…?* Iskrivio se I rekao ponovo *Šta si to rekao?*

Tamni dečak je rekao tiho, *Ovo je najveća palata koju je napravio I jedan Indra….*

*Druge Indre?…* Indra je pitao slabim glasom.

*Da* Dečak je rekao mršteći se, kao da je to najočiglednija stvar na svetu. *Svaki put kada se Brahma probudi, on kreira univerzum I Indru da njime vlada. Svaki put kada Brahma zaspi, univerzum je uništen sa svime što se nalazi u njemu. Čak I lord Brahma ima životni ciklus. Nakon 4,32,000 godina, on će takođe prestati da postoji. Onda nastaje novi Brahma* Tamni dečak je pogledao u Indru I rekao mu, *Ja sam video sve Indre koje su postojale do sada. Da li ih ti nikada nisi video?*

U međuvremenu red mrava je marširao u Indrinu palatu . Gledajući ih dečak je krenuo da se smeje. Indra se sada osećao uplašeno. Čuvši kako se dečak smeje ga je prestravilo.  Progutao je I otvorio usta ali ni jedna reč nije izašla. Polako je počeo da govori, *Zašto se smeješ?*

Dečak je pogledao u Indru I pitao,* Da li si siguran da želiš da znaš?*

Indra je užurbano klimnuo glavom, nalazeći da ne može da priča. *To su sve bivše Indre* koje su pomislike: kako sam JA veliki Indra.  Indra  je izgledao zaprepašćeno, dok je dečak nastavio, * Oni započinju kao najmanja stvorenja I postaju najprosvećeniji ljudi. I znaš sta se dešava nakon toga…* Dečak je nastavio da gleda Indru. *Oni unište jedno čudovište I odmah misle da su kraljevi univerzuma…* Indra se lecnuo dok je dečak nastavio, *I oni na početku počinju kao mravi*

Indra je izgledao kao da ga je neko ošamario. Dečak se okrenuo kada je bilo vreme da vidi podvižnika kako ulazi. Indra je ako ništa, izgledao još alarmantnije nego ranije. Podvižnik je imao malo dlaka na grudima u cirkularnom obliku. Dlaka u centru je otpala. Međutim ostalo je jos malo dlake na grudima.

Dečak je pozdravio pustinjaka, *Veliki čoveče! Šta radiš ovde!*

*Ja samo lutam mladi gospodine*Pustinjak je odgovorio.

Dečak je pitao, *Šta je sa dlakom na vašim grudima gospodine?*

Podvižnik je slegnuo ramenima, *Pa svaki put kada Indra umre, jedna dlaka odpadne. Sve dlake u centru su otpale …Uskoro sve ostale će otpasti takođe.*

*Stanite! Molim vas stanite!* Indra se izdrao *Naučio sam svoju lekciju. Ko si ti? Molim te mi reci? Bio sam neuka budala. Mislio sam da sam veličanstven zbog nečega što sam uradio… Izvinite. Postoji toliko mnogo stvari koje treba da naučim.* Indra je spustio pogled na svoje noge. * Bio sam tako glup. Razmišljao sam…*

Dečak I pustinjak su nestali I na njihovom mestu su se pojavili lord Višnu I lord Šiva. Indra im je pao pred noge. Ustao je I pogledao ih. *Gospodine, postao sam ponosan I arogantan. Želim da odem od svega ovoga. * Indra je izgovorio pokazujući na svoju nezavršenu palatu….*Želim da razumem toliko mnogo stvari. Moj lorde želim da odem daleko I meditiram I iskupim se za svoje grehe*

Obojica ord Shiva i lord Vishnu su klimnuli glavom, dok se Indra odrekao svog kraljevstva I otišao da se iskupi za svoje greške.

Nakon što je Indra otišao narod Devas su izabrali Nahusha kao svog sledećeg Indru. Međutim to je druga priča!

(Visited 5,655 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *