Perfekcionizam kao uzork neuroze i kako prevazići.

borba protiv perfekcionizma

Kako se životna filozofija reflektuje na kvalitet života i perfekcionizam?

Aboridžini su poznati po svojoj spiritualnosti i primitivnoj, zaokruženoj filozofiji, koja se bazira na vezi između prirode, kulture i sna. U njihovoj verziji, svet je mahom isprepleten sa snom. Svet snova je šire poimanje, u kojem se svet snova i stvarni svet smatraju nerazdvojivim. U aboridžinskoj kulturi, čovek je deo prirode i značajan deo sveta snova. Oni veruju da ljudi mogu da posete svet snova, gde mogu da otkriju odgovore na pitanja, pronađu ljubav, isceljenje i na taj način menjaju svoj stvarni svet. Oni veruju da ljudi mogu da komuniciraju sa duhovima i da ih mogu iskoristiti za pomoć u svojim životima. Aboridžini veruju da svet snova pomaže čoveku u njegovoj duhovnoj evoluciji. Oni veruju da će čovek imati više uspeha u životu ako uspe da uspostavi vezu sa svetom snova. Takođe, oni veruju da ljudi mogu da pozitivno utiču na svoje okruženje tako što će iskoristiti moć sveta snova. Da, aboridžini veruju da je svet snova stvaran i da je ovaj svet privremen. Oni veruju da je svet snova mesto na kojem čovek može da pronađe pozitivan uticaj za svoj život, kao i da isceli dušu i da se poveže sa drugim duhovima i silama. Takođe, oni veruju da čovek može da iskoristi moć svet snova da bi pozitivno uticao na svoje okruženje.

Psihoterapeut može pomoći ljudima s perfekcionizmom tako što će pomoći u identificiranju i preispitivanju misli i uvjerenja koja podupiru perfekcionizam. Oni će također pomoći ljudima da razviju veštine kako bi se nosili s pritiskom i očekivanjima. Psihoterapeuti će također pomoći ljudima da razviju strategije kako bi postigli realne ciljeve i razvili produktivne načine za postizanje uspjeha. Psihoterapeut će također pomoći ljudima da se fokusiraju na proces umjesto završnih rezultata. Pored toga, psihoterapeut će pomoći ljudima da identificiraju i promijene način na koji se prema sebi i drugima odnose. U konačnici, psihoterapeut će pomoći ljudima da se nauče kako da budu realistični i prihvate sebe bez obzira na to kako uspiju.

više o tome u video klipu.

Image by <a href=”https://pixabay.com/users/neilmorrell-16040009/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5200007″>Neil Morrell</a> from <a href=”https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5200007″>Pixabay</a>

(Visited 382 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *